Taqarrub ilalla…

Taqarrub ilallah “Dan tiada bertaqarrub kepada-Ku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada menjalankan kewajibannya.” Hadits Shahih Bukhari XI/299,297   “Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa…