Taqarrub ilalla…

Taqarrub ilallah

“Dan tiada bertaqarrub kepada-Ku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada menjalankan kewajibannya.”
Hadits Shahih Bukhari XI/299,297
 
“Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam syurga).” (Q.S. Saba’: 37)
 
“Tiada henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan perbuatan-perbuatan sunnah Nafilah sehingga Aku mencintainya. Kalau Aku sudah mencintainya, maka Aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan Aku akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya dan Aku menjadi tangannya yang ia pergunakan…”
Fathul Baari, Syarah Shahih Bukhari XI 341-345

 

Advertisements